کهکشانی برای زندگی

تصویر و حق کپی : غرل آدم پور

زمین، خورشید، ماه، ستاره‌های آسمان شب، سیارکها، دنباله دارها و تمامی آنهایی که در شب می توانیم ببنیم همگی ساکن مکانی به نام کهکشان راه شیری هستند. کهکشانی که بزرگی آن را می توان در این جمله خلاصه کرد، ” از این طرف تا آن طرف ۱۰۰٫۰۰۰ سال نوری در راه هستیم ” این عدد بسیار بزرگ است، اما برای ما زمینی ها و در فاصله‌های بین کهکشانی بسیار ناچیز است. ۱۰۰٫۰۰۰ سال با سرعت نور حرکت کردن یعنی پیمودن مسیری برابر با ۱۰۰٫۰۰۰ ضرب در ۹٫۴ میلیارد کیلومتر که هیچ بشری نمی توان آن را بپیماید. اما کافی است چشمانمان را برای لحظه‌ای ببندیم و تصور کنیم که این مصافت را پیموده ایم !!!! آیا بشر می تواند روزی این مصافت‌ها را طی کند؟ جای تآمل و تفکر بسیار دارد…

تصویر آینده : شهداد