طولانی ترین ماه گرفتگی دهه ۹۰

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

اولین ماه گرفتگی دهه ۹۰ خورشیدی امشب روی خواهد داد و همه ایرانیان آن را در شهر و هر جایی که آسمان بالای سر آنها دیده می شوند، میتوانند مشاهده کنند. این رویداد طولانی ترین ماه گرفتگی تا سال ۱۳۹۷ خورشیدی است. زمان شروع گرفت جزئی امشب، ساعت ۲۲ و ۵۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه و زمان شروع ماه گرفتگی کامل ۲۳ و ۵۲ دقیقه و ۲۹ ثانیه است و تا ساعت ۱و ۳۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه ادامه خواهد داشت. دیدن آن را از دست ندهید و تصاویر بسیار دیدنی از آن تهیه کنید. این رویداد نیز از طریق وب سایت آسمان شب ایران به طور مستقیم پخش خواهد شد.

تصویر آینده : ستاره شعله ور