راه شیری و قرصی قرمز در آن

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

ماه گرفتگی ۲۵-۲۶ خردادماه ۱۳۹۰ فرصت مناسبی را برای عکاسی از ماه کامل در نزدیکی راه شیری پدید آورد که نمونه‌ای از آن را شاهد هستید. در این تصویر ماه به مانند قرص قرمز رنگ کوچکی در کنار مرکز کهکشان راه شیری ( از دید ناظران زمینی ) جای دارد. درخشندگی ماه کامل تقریباً دارای قدری برابر با ۱۴- است، اما با ورود ماه به درون تمام سایه زمین، نور ماه کاسته شده و فرصت عکاسی از ارا پدید می آورد. در این تصویر که نمایی پانوراما ( ترکیب چندین تصویر ) است، راه شیری از شمال شرقی و نزدیکی صورت فلکی ذات الکرثی تا جنوب آسمان، دم صورت فلکی عقرب کشیده شده و بیشمار ستاره‌ی آن به وضوح دیده می شود. یکی دیگر از موارد مشهود در تصویر امروز، آلودگی نوری است که افق را به رنگ قرمز و نارنجی در آورده و در شاید در آینده ثبت چنین تصاویری را از عکاسان آسمان شب دریغ کند.

تصویر آینده : سفری دیگر به اعماق کهکشان راه شیری