عبور ستاره‌ها

تصویر و حق کپی : احسان نگین

تصویری از عبور ستاره‌ها که از درون سقف ریخته شده‌ی کاروانسرایی در منطقه پاسنگان در استاق قم تهیه شده را امروز شاهد هستید. این تصویر یاد آور تاریخی بسیار پرمعنا از ایران پهناور دارد که در هر جای آن می توان آثاری تاریخی را یافت. آثاری که از تپه سیلک در کاشان و تپه نوشیجان در ملایر با ۷۰۰۰ سال قدمت تا بزرگترین زیگورات ایلامیان به نام چغازنبیل در خوزستان با ۵۰۰۰ سال قدمت تا آثار هخامنشیان در ۲۵۰۰ سال پیش، تا آثار چند صد سال گذشته، همگی نمایشی زیبا از تمدن پارسی، پارتی دارند. این آثار همگی می‌توانند در یکی از شبهای بسیار خوب و پرستاره آسمان، تبدیل به سوژه‌ای دیدنی شوند.

تصویر آینده : ماه و مشتری در کنار هم