ماه و مشتری در کنار هم

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

دو روز پیش کمی قبل از طلوع خورشید، هلالا پیر ماه در کنار سیاره مشتری قرار گرفت و یکی دیگر از سوژه‌های عکاسی را برای عکاسان آسمان شب پدید آود. اما همنشینی ( مقارنه ) ماه و سیارات، و برخی دیگر از اجرام آسمانی راهنمای مناسبی برای یافتن آنها در آسمان هستند. در این روزها بسیاری سوال می کنند ” این دو ستاره‌ که در آسمان جنوب غربی دیده می شود و یکی پورنورتر است چه نام دارد؟” جواب آن سیاره زحل و ستاره گاما ـ سنبله است. بنابراین می توان از این راه حل برای دیدن برخی از اجرام آسمانی که بخصوص با ماه همنیشینی دارند بهره برد.

تصویر آینده : ماه تیره در کنار سرستون تخت جمشید