کودکان در دنیای ستاره‌شناسی

تصویر و حق کپی : انجمن ستاره شناسی کاسپین ( قزوین )

دنیای کودکی، دنیایی به دور از تمامی حاشیه های دوران بزرگسالی و سرشار از کنجکاوی است که روح او را برای یادگیری مسائل گوناگون تشنه تر میسازد. امروزه فناوری، راه را برای آموزش‌های نوین و کارآمد کودکان در زمینه‌ی ستاره‌شناسی بسیار هموار کرده است. وب سایت‌های آموزشی، فیلم‌ها و بسیاری دیگر از لوازم آموزشی در راستای شناخت بیشتر کودکان با دنیای اطراف دست به دست هم داده‌اند تا آینده‌ای روشن را برای آنان رقم بزنند. در این بین انجمن‌های ستاره‌شناسی در ایران در برخی از روزهای سال مانند روز جهانی ستاره‌شناسی، روز جهانی کودک و … با برپایی غرفه‌‌ی کودکان، آنها را با دنیای ستاره‌شناسی آشنا می کنند. روح کنجکاو کودکان در برخی موارد افراد باتجربه را به چالش فکری می کشد که این نشان دهنده علا‌قه‌ی بسیار زیاد آنان به جمع آوری اطلاعات است. پس باید با آموزش‌های نوین و راه کارهای بسیار مناسب مسیر کنجکاوی و گرفتن پاسخ کودکان را هموارتر سازیم.

تصویر آینده : دو قوس آسمانی