سامانه خاک بر فراز ایران

تصویر و حق کپی : سازمان فضایی ناسا

بازهم سامانه‌ی جدیدی از خاک از سحراهای شرق شهر دمشق در سوریه و شمال کشور عراق برخواست و بیشتر شمال غربی، غرب، جنوب غربی و مرکز ایران را فرا گرفت. این سامانه خاک بر اثر بادهای بسیار شدید از که از سمت دریای مدیترانه به سوریه وارد می شود، به هوا بر خواسته است و تا به امروز بیش از ۲۱۰ سامانه خاک بسیار شدید را فعال کرده است.

تصویر آینده : M97 و M98