M97 و M108

تصویر و حق کپی : فاطمه هاشمی

اگر علاقه‌ی بسیار زیادی به دیدن اجرام اعماق آسمان دارید، پس حتماً دو جرم M97 و M108 را در کنار یکدیگر دیده اید. سحابی سیاره نما ی M97 که در کهکشان خودمان ( را شیری ) جای دارد و دیگری کهکشان M108 در فاصله‌ی ۱۴.۱ میلیون سال نوری بسیار دور تر از آخرین مرز کهشکان راه شیری واقع است. این دو جرم اعماق آسمان در صورت فلکی خرس بزرگ و نزدیکی ستاره‌ی بتا ـ خرس بزرگ ( از قدر ۲ ) قرار دارند و دیدن آنها توسط ابزار رصدی مناسب، به کمی پشتکار و چشم تیزبین نیاز دارد. M97 به سحابی جغد نیز معروف است و اولین بار در سال ۱۷۸۱ توسط پیر مچاین ( Pierre François André Méchain ) رصد شد و بعدها در فهرست شارل مسیه شماره ۹۷ را به خود اختصاص داد. M108 نیز کهکشانی بیضوی از رده‌ی SBc است که از قدر ۱۰ در آسمان می درخشد. این کهکشان نیز توسط پیر مچاین و ۳ روز بعد از دیدن M97 دیده شد.

تصویر آینده : دوران ستاره ها