اصفهان، غرق در آلودگی نوری

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

بازهم آلودگی نوری موضوع تصویر امروز ستاره شناسی ایران شد و این بار تصویری فاجعه آمیز از شهر اصفهان در پیش روی شما قرار گرفته است. شهری صنعتی، توریستی و تاریخی که مورد بی مهری واقع شده و هر روز بر آلودگی محیطی و نوری آن افزوده می شود. آلودگی نوری نیز یکی از آلودگی ‌های مهم محسوب می شود و منشاء آن استفاده بی رویه از چراغ و نورافکن‌های بزرگ‌ است. کنترل نشدن میزان برق مصرفی و بیشتر شدن استفاده از اینگونه وسایل پرنور دلیل اصلی بالا رفتن مقدار آلودگی نوری شهر اصفهان است که امیدواریم مسئولان چاره‌ای برای آن بیندیشند.

تصویر آینده : مسابقه‌ای برای رصدگران