رصدخانه‌ی مراغه

تصویر و حق کپی : امید حیدرزاده

این رصد خانه که بزرگترین رصدخانه جهان در دوره قبل از اختراع تلسکوپ بوده است، در زمانی که مراغه به پایتختی توسط هلاکو خان مغول انتخاب شده بود روی تپه‌ای در غرب مراغه ساخته شد. این مجموعه که امروزه فقط آثار کمی از آن باقی مانده است، طبق نوشته تاریخی، درسال ۶۵۷ ساختمان آن به دستورهلاکونوهٔ چنگیزخان مغول و همت خواجه نصیرالدین طوسی بنا شده است و درساخت آن شخصیت هایی چون علامه قطب الدین فخرالدین مراغی، محی الدین مغربی، علی بن محمود نجم الدین الاسـطرلابی و… شرکت داشته اند. در سال‌های گذشته گنبدی برای محافظت از بقایای این بنا بر روی بخشی از آن ساخته شده‌است که تصویر کنونی نمایی از این گنبد می باشد.
متن از عکاس

تصویر آینده : هلال شوال