کهکشان M104 از نمایی نزدیک

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

یکصد و چهارمین جسم اعماق آسمان در فهرست مسیه کهکشانی دیدنی به نام کلاه مکزیکی است که در مرز صورت فلکی کلاغ و سنبله جای دارد. این کهکشان اولین بار توسط شارل مسیه در ماه می ۱۷۸۱ کشف شد و از آن به سحابی بسیار کم نور یاد کرده است. این کهکشان در فاصله ۵۰.۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و یکی از منابع بسیار پرقدرت اشعه X در آسمان است. برای دیدن آن می توانید از ابزار متوسط رصدی ( دوربین دوچشمی ) بهره بگیرید.

تصویر آینده : آتشکده خیر آباد