پیر باصفا در زیر نور ماه

تصویر و حق کپی : غلام حسین زارع

تصویر آینده : سحابی جبار، مکانی برای تولید ستاره‌ها