شکارچی بر فراز نقش رجب

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

طلوع صورت های فلکی زمستانی بر فراز یکی از با ارزشترین آثار دوره ی ساسانیان، تصویری است که به عنوان عکس امروز ستاره شناسی ایران انتخاب شده است. نقش رجب که در ۳ کیلومتری شمال غربی تخت جمشید واقع شده است، شامل چهار نقش برجسته ی تاجگذاری اردشیر بابکان، تصویر کرتیر، نقش شاپور اول و تاج گذاری شاپور اول است. تلفیق منظره ی زیبای آسمان زمستان و این نگاره‌ی باستانی باشکوه، زیبایی خاصی به تصویر بخشیده. با اندکی دقت می توانید ستاره ی نارنجی رنگ ابط الجوزا را در صورت فلکی جبار پیدا کنید. ستاره ای که در ذهن پیشینیان ما نقش شانه ی شکارچی آسمان را بازی می کرده. این ستاره مراحل پایانی عمر خود را پشت سر می گذارد و تا چند میلیون سال دیگر، بیشتر مهمان آسمان نخواهد بود!!! این ستاره پس از خورشید، به عنوان دومین ستاره ای که قرص آن مشاهده شده شناخته می شود و این موضوع نشانی از اندازه ی بسیار بزرگ این ستاره است. حتی نگاهی با چشمانی غیر مسلح به این ستاره، با توجه به اطلاعات بالا، خالی از لطف نخواهد بود.

تصویر آینده : خاطره‌ی دنباله‌دار هلمز