آسمان زمستانی

تصویر و حق کپی: امیررضا کامکار

آسمان زمستان زیبایی‎‌های خاص خودش را دارد. ستاره های پرنور شش ضلعی زمستانی، صورت های فلکی زیبا و نوار راه شیری و بسیاری اجرام اعماق آسمان که از دید چشمان غیر مسلح به دور است. تمام این زیبایی‌ها به همراه چند جرم غیرستاره ای که با چشم غیر مسلح دیده می شوند، شب های زمستان را پرستاره می کند. در این بین صورت فلکی جبار از همه بیشتر خودنمایی می کند. این صورت فلکی در خود سحابی جبار را جای داده که درخشش منحصر به فردی دارد. با کمی دقت می توانید این زادگاه ستاره‌ای را در پایین کمربند شکارچی و در بین شمشیر آن پیدا کنید. اگر توسط ابزار رصدی نگاهی به آن بیندازید، حتماً از حالت سه بعدی آن متعجب خواهید شد. زیبایی این شب های سرد را از دست ندهید!

تصویر آینده : ماه و ناهید