ماه و ناهید

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

هم نشینی ماه و سیاره ناهید ( زهره ) بر بالای قلعه سلاسل در شهر باستانی شوشتر یکی از زیباترین رویدادهای آسمان شب بود که در تصویر امروز می توانید آن را ببینید. قلعه سلاسل شوشتر دژی است بسیار بزرگ که دارای حیاطهای مفصل و متعدد و سربازخانه‌ها و طویله‌ها و حمام‌ها و شبستان‌ها و برج‌ها و باغچه‌ها و قورخانه و نقاره خانه و حرم خانه و آشپزخانه و قاپی‌های متعدد و حوض‌های بزرگ و حصار و خندق بوده‌است. اکنون تمامی عمارتهای آن تخریب شده‌اند و جز اتاقهای زیر زمینی، شوادانها و تونلهای داریون چیزی از آن نمانده‌است. متون تاریخی از وجود آن در زمان هخامنشیان حکایت می‌کنند و قلعه تا حدود ۵۰ سال پیش آباد بوده‌است! اما در این دوران بسیار نابسامان به طور بسیار وحشتناکی از بین رفته است. این قلعه در زمان ساسانیان یکی از مهمترین بناهای نظامی بوده و تمامی نقاط شهر شوشتر از راه زیر زمینهای خود به آن راه داشتند.

تصویر آینده : جهان بر بالای مقبره کورش کبیر