زادگاه ستارگان

تصویر و حق کپی: طاها قوچکانلو

آسمان تابستان زیبایی های بسیاری دارد و بدون شک یکی از زیباترین این زیبایی ها صودت فلکی دجاجه است. این صورت فلکی از پنج ستاره ی اصلی تشکیل شده که نقش یک صلیب یا یک قو با بالهای گشوده را نشان می دهند. نوار راه شیری از این صورت فلکی می گذرد و به همین دلیل دجاجه معدنی از سحابی هاست. سحابی هایی از قبیل آمریکای شمالی، پلیکان، پروانه و هلال در این صورت فلکی دیده می شوند. در تصویر بالا که با نوردهی طولانی مدت گرفته شده است می توانید سحابی آمریکای شمالی را در سمت چپ و سحابی پروانه را در مرکز تصویر مشاهده کنید. سحابی زیبای پلیکان هم درست در کنار آمریکای شمالی قرار دارد. با کمی دقت می توانید سحابی هلال را سمت راست سحابی پروانه پیدا کنید. آیا می توانید آن را ببینید؟

تصویر آینده: