آسمان بر فراز جنگل حرا

تصویر و حق کپی: حمید کریمی

مناطق جنوبی ایران در این فصل سرد بهترین مکان برای سفر است. تصویر امروز ستارگان زمستانی را بر فراز جنگل های حرا در قشم نشان می دهد. این جنگل ها در محدوده ی جزیره ی قشم و بندرعباس قرار دارند. جنگل های حرا یا مانگرو در هنگام مد تا نیمه به زیر آب می روند و در هنگام جزر سر از آب بیرون می آورند. علاوه بر این جاذبه های طبیعی، جنوب ایران برای ستاره‌شناسان نیز جذابیت خاصی دارد. سفر به عرض های پایین تر باعث می شود برخی از صورت های فلکی جنوبی آسان تر دیده شوند. البته اگر بتوانید در این مکان های مرطوب آسمانی شفاف و تاریک پیدا کنید.

تصویر آینده: