همایش ابوریحان بیرونی عالم نجوم، ریاضی و علوم تجربی

تصویر و حق کپی: مرکز ستاره‌شناسی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

مرکز ستاره‌شناسی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) به مناسبت ثبت جهانی کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی همایشی را تحت عنوان «ابوریحان بیرونی عالم نجوم، ریاضی و علوم تجربی» در ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ برگزاری می نماید. این همایش با هدف معرفی جایگاه نجومی ایران در دوره اسلامی، ایجاد انگیزه و روحیه پژوهش و خودباوری در بین جوانان، تبادل نظر میان صاحب نظران در جهت شناخت هر چه بیشتر این میراث به یادگار مانده از فرهنگ های اسلامی و ایرانی، خواهد بود.

تصویر آینده : شبی در باغ فین