همنشینی در فضای شاعرانه

تصویر و حق کپی: علی نوروزی

فضای شاعرانه، احساسی و دیدنی حافظیه را بسیاری از مردم ایران زمین تجربه کرده‌اند. مکانی که با ورود به آن خود به خود از قید و بند مشکلات روزانه خلاص می شوید و به آرامشی درونی می رسید که این موضوع را مدیون معماری خاص این مکان و وجود شاعر فرزانه، حافظ هستیم. این بار یکی از عکاسان علاقه‌مند به آسمان شب، خود را در شب همنشینی هلال ماه و سیاره مشتری به حافظیه رساند و توانست تصویر امروز را ثبت کند.