شهاب بارانی دیدنی در راه است

عکاس : پریسا باجلان

۲۱ و ۲۲ مردادماه هر سال،  ستاره شناسان را به یاد رویدادی بسیار جذاب در طول سال می اندازد، بارش شهابی برساووشی. بارشی شهابی که در نیمه تابستان گرم روی میدهد و رصدگران را به دیدن خود دعوت می کند. بارش شهابی برساووشی از بازمانده‌های ستاره دنباله دار سوییفت تاتل ( ۱۰۹p) است که آخرین بار سال ۱۹۹۲ به ملاقات خورشید آمد و تا ۱۳۰ سال دیگر باز نخواهد گشت. زمین در روزهای ۲۱ و ۲۲ مرداد هر سال از بین توده‌ی باقی مانده این دنباله دار عبور می کند و به همین دلیل تمامی شهابهایی که ما میبینیم، از یک نقطه که در صورت فلکی برساووش است، آغاز می شوند. بر اساس محاسبات ظهر روز چهارشنه ۲۲ مرداد ماه این بارش به اوج میرسد، بنابراین می بایست شب قبل یا شامگاه روز ۲۲ مرداد برای دیدن این رویداد برنامه ریزی کنید. پس فرصت را از دست ندهید و گزارشهای خود را به وب سایت IAOD ارسال نمایید. ( شایان ذکر است تصویر امروز مربروط به بارش شهابی جوزایی است و به بهانه‌ی بارش شهابی به کار رفته است )