آسمان شب در قصر بهرام

عکاس : کیانوش ثابتی زاده

هر گاه نام قصر بهرام در کویر مرکزی ابران به گوش ستاره‌شناسان می رسد،  ماراتن مسیه، رصد، زیبایی و … موارد آسمان دیگر را به یاد می‌آوریم. این مکان رویایی که امروزه‌ آسمانش حال روز سالهای قبل را ندارد. نور شهرهای بزرگی همچون تهران و سمنان به راحتی از این منطقه دیده می شود، اما بارهام برای رصد آسمان شب خوب است. قصر بهرام در سال ۱۳۸۰ میزبان اولین ماراتن مسیه ایران بود و بعد از آن هم سالهای متوالی رصدگران آسمان شب را به دیدن آسمان شب دعوت می کند. تصویر امروز نمایی از عظمت راه شیری بر بالای این کاروانسرای قدیمی است و نشان می دهد آسمان جنوبی هنوز می تواند تاریک باشدف بنابراین این رصدگاه را فراموش نکنید.