شبی در روستای قلعه بالا

عکاس : پیمان صفایی

روستای قلعه بالا در شرقی ترین منطقه استان سمنان و ۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان شاهرود در محاورت استان خراسان واقع شده است.به اعتقادی بسیاری از منجمان آماتور،یکی از تاریکترین آسمان های ایران را میتوان در این منطقه مشاهده کرد.عکاس که عکس فوق را در این روستا به ثبت رسانده است از تکنیک رد ستاره برای ثبت استفاده کرده است. از این تکنیک که در دوربین های دیجیتال با استفاده از به هم پیوستن چندین عکس به دست می آید برای نشان دادن حرکت آسمان شب استفاده می شود.آسمان شب به دلیل حرکت زمین به دور خودش دارای حرکت است

نویسنده  : امیر شاهچراغی