سفری از کردستان تا راه شیری

عکاس : انور قادری

 یکی از راه های دور شدن از آلودگی نوری فراگیر در شهرها و روستاها، رصد در ارتفاعات است. به همین دلیل بسیاری از رصدخانه های مشهور و بزرگ در ارتفاعات ساخته میشوند. همچنین کم شدن غبار نیز تاثیر بسزایی برای یک رصد با کیفیت بهتر برای ما دارد. در میان تصویر نوار شیری رنگی که به آسمان زیبایی خاصی میدهد. یکی از بازوهای کهکشان راه شیری است. همان طور که میدانیم سیاره ما زمین همراه خورشید و دیگر سیارات در میان این کهکشان قرار دارد. البته خورشید تنها ستاره این مجموعه عظیم نیست. میلیاردها ستاره در کنار سیارات و خوشه های ستاره ای بسیار زیادی در آن قرار دارند و این نمایش عظیم از بازوی کهکشان راه شیری تنها قسمت کمی از عظمت بی کران این کهکشان بسیار زیبا است. در مرکز کهکشان چند سحابی را میتوان بدون نیاز به ابزار رصد مشاهده کرد که یکی از آن سحابی ها که به رنگ سرخ است و به زیبایی میدرخشد. سحابی سه تکه یا M20 است. که از اجرام مربوط به صورت فلکی قوس است. سحابی دیگری که میتوان آن را بدون نیاز به تلسکوپ رصد کرد سحابی مرداب یا M8 است. اجرام دیگری که میتوان آنها را نیز دید خوشه ستاره m7 است که در دم صورت فلکی عقرب قرار دارد. که نام دیگر آن خوشه بطلمیوس نیز میباشد. خوشه ستاره ای دیگری که m24 نام دارد. که برخی آن را با نام ابر ستاره ای قوس کوچک میشناسند و توسط شارل مسیه کشف شد.

نویسنده : سارا توده زارع