ماه گرفتگی متفاوت

عکاس : فرزاد اشکر

ماه گرفتگی یکی از پدیده هایی است که همواره توجه انسان را به خود جلب کرده است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که ماه بدر(ماه کامل) در حال عبور از بخشی از سایه زمین باشد. به عبارت دیگر ماه گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که زمین بین خورشید و ماه قرار گیرد و سایه ای که زمین ایجاد می کند، بر روی سطح ماه افتد. ماه گرفتگی ۶ مهر امسال همزمان با پدیده جالب دیگری موسوم به ابر ماه گرفتگی بود  که ماه در مدار گردشی خود به دور زمین در حضیض مداری یعنی نزدیکترین فاصله از زمین قرار گیرد و ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ درصد درخشانتر دیده شود.  این عکس که در آرامگاه شاه چراخ شیراز گرفته شده، بخشی از سطح ماه را که هنوز وارد مخروط سایه زمین نشده است را به تصویر کشیده است.

نویسنده : میلاد جبوری عباسی