اوج قدرت در کاخ کورش هخامنشی

عکاس : امیر شاهچراغیان

نمای آسمان شب با میراث گذشتگان هخامنشی، همیشه حیرت انگیز و دیدنی است. تصویر امروز نمایی از پدیده‌ی نور دایره البروجی، خوشه پروین، چشم گاو، سحابی جبار، صورت فلکی جبار و …  بر فراز کاخ اختصاصی کوروش هخامنشی در محوطه باستانی پاسارگاد است. مکانی که امروزه به دلیل آلودگی نوری شهرها و روستاها اطراف جلوه‌گاه اصلی خود را در شب از دست داده است. اما با این حال تهیه اینگونه تصاویر که میراث گذشتگان ما را در بر دارد می تواند سندی برای آیندگان باشد. تصویر امروز نیز در شماره ی اکتبر ۲۰۱۵ مجله ی Astronomy now به چاپ رسیده است.

نویسنده : امیر شاهچراغیان