تخلیه سوخت موشک بر فراز ایران

عکاس : احسان رستمی زاده

شامگاه پنجشنبه باز هم در آسمان ایران رویدادی جالبی پدیدار شد. این بار تخلیه سوخت موشک ( ماهیت آن مشخص نیست ) که در آسمان کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد دیده شد. تصویر امروز نمایی از این رویداد است. همچین رویدادی در خرداد ۱۳۸۶ دیده شده بود و به همین شکل سوال بسیاری برای مردم پدید آمد. اما رویداد پنحشنبه شب منشاء آن ” تخلیه سوخت موشک در فضا ” است. تصور بسیاری از مردم در مورد آن ماهواره جاسوسی، موجودات فضایی و برخی موراد دیگر بوده، که هیچکدام صحت ندارد. پاینگونه پدیده‌ها در سراسر دنیا در زمانی که موشک های ماهواره بر و یا خود ماهواره ها اقدام به تخلیه سوخت در فضای خارج از زمین می کنند، قابل دیدن است.