راه شیری وشهاب پرساووشی

عکاس : محمد مهدی عسگری

بارش شهابی پرساووشی امسال غوغایی در بین منجان به پا کرد. این بارش شهابی بسیار خوب در بامداد روز ۲۲ مردادماه در حالی به اوج رسید که مجاسبات تاریخ بامداد ۲۳ مرداد را تعیین کرده بودند. برخی از رصدگران ایرانی با رصد آذرگوی‌های درخشانی در این شب به وجد آمدند و برخی دیگر با ثبت آنها یادگاری زیبایی را برای آینده خود تهیه کردند.