سفری به سحابی مرداد M20

عکاس : دانیال قنبری

سحابی مرداب یا  M8 ( NGC6523 ) ابر عظیمی از هیدروژنی  و گازهای دیگر است که در فاصله ۵۷۰۰ سال نوری و در صورت فلکی کمان واقع شده. این سحابی درواقع یک پرورشگاه فعال ستاره ای در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری و دومین سحابی درخشان آسمان نیمکره شمالی زمین است که با ابزار های کوچک رصدی ( تلسکوپ و دوربین دوچشمی ) نیز قابل مشاهده است. سحابی مرداب مساحتی بالغ بر ۹۰ در ۴۰ دقیقه قوسی از دید ما نظاران زمینی دارد ولی در اصل قطر آن ۵۰×۲۰ سال نوری است. به این معنی که اگر با سرعت نور در آسمان حرکت کنید، ۵۰ سال طول می کشد تا یکی از قطرهای آن را طی کنید. این سحابی همانند اکثر سحابی ها در عکاسی با نوردهی بالا بصورت رنگ غالب صورتی دیده میشود در صورتی که اگر از چشمی تلسکوپ به آن نگاه شود بصورت هاله ای خاکستری رنگ و شاید کمی آبی رنگ خودنمایی میکند.

نویسنده : مهیار مرادی چافی