سحابی سیاره نمای دمبل

عکاس: مهیار مرادی چافی

سحابی سیاره نمای دمبل که بیست ‌و هفتمین جرم فهرست مسیه ( M27 ) نیز هست، از پرنورترین و نزدیکترین سحابی های سیاره نمای کهکشان راه شیری به ما است که در فاصله ۱۲۰۰ سال نوری قرار دارد. با این که بسیاری از سحابی های سیاره نما به علت کوچکی بودن، به سختی دیده می شوند، ولی نمیتوان از بزرگی واقعی آن چشم پوشی کرد. بر اساس محاسبات انجام شده سرتاسر این سحابی حدود یک سال نوری قطر دارد. سحابی دمبل با قدر۷.۵ ( در مجموع ) آنقدر درخشان است که در آسمان کمی تاریک می توان آن را با دوربین دوچشمی به راحتی مشاهده کرد. این سحابی مراحل پایانی خورشید ما را نشان میدهد که در پایان زندگی‌اش و توقف همجوشی در هسته‌اش به آن تبدیل خواهد شد، به این معنا که سحابی دمبل نسخه دقیق اولین نشانه های سرنوشت خورشید ماست.این سحابی در صورت فلکی کوچک روباهک قرار دارد . این صورت فلکی در جنوب صورت فلکی سنبله قرار دارد.

نویسنده : مهیار مرادی چافی