غرق در آسمان

عکاس: علیرضا آقایی میبدی

کهکشانِ راهِ شیری، مکانی است که خورشید و منظومه شمسی در آن جای دارد، سراسر آسمان شب ما را فراگرفته و یکی از بزرگ ترین چشم اندازهایمان در طبیعت آسمان را تشکیل می دهد. ستارگان کهکشان راه شیری الهام بخش انسان ها برای هزاران سال بوده اند و تنها در عصر جدید است که انسان می داند این نوار نورانی که در آسمانی صاف و تاریک (البته به دور از آلودگی نوری ) دیده می شود درواقع کهشکان خانه ما یعنی کهکشان راه شیری است که ما از لبه یکی از بازوهای آن را تماشا می کنیم. اصطلاح ” راه شیری “، تصویر امروز نمایی از دید انسان به تراکم زیاد ستارگان در مرکز راه شیری است.