Omega Sun

عکاس : محمد سلطان الکتابی

پدیده زیبای امگا سان (Omega Sun) به هنگام بر آمدن آفتاب (از دریای مدیترانه) ، نمونه ای از یک سراب تحتانی است که معمولا توسط بازشکست نور خورشید ایجاد میگردد. اگر هوای مجاور آب، سرد بوده و در بالای آن نیز هوای گرمی قرار گرفته باشد پدیده سراب بصورت معکوس اتفاق می افتد.در این حالت معمولاً خورشید از اندازه‌های اولیه خود خارج شده و تصویری غیر واقعی و بسیار بزرگتر را به نمایش می‌گذارد.