نگاهی دقیقتر به ماه و سیاره زهره

عکاس : سعید فرجادفر

زیر این سقف نیلگون ساده بسیار نقش، زیر این آسمان بی منتها گاهی میهمانی برپاست . هم نشینی هلال زیبای ماه و الهه زیبایی(ناهید) که منتظر دیدار با چشمان توست. این تصویر نمایی از مقارنه زیبای سیاره زهره و ماه در کادر تلسکوپ ۸ اینچ دابسونی میباشد که در شامگاه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. هر گاه دو جرم سماوی در فاصله نسبتا کمی از یکدیگر از دید ناظر زمینی قرار بگیرند در اصطلاح به آن مقارنه میگوییم . ماه در منزل هایی که در طول یک ماه در زمینه ستارگان آسمان طی میکند ، گاهی در کنار ستارگان پرنور و البته سیارات منظومه شمسی قرار میگیرد که یکی از زیباترین مقارنه ها، مقارنه ماه و زهره می باشد. سیاره ناهید که بعد از خورشید و ماه از لحاظ قدر ظاهری پرنورترین جرم سماوی می باشد در این شبها کم کم در حال ارتفاع گرفتن در آسمان شامگاهیست که بی شک بعد از غروب خورشید، بارزترین جرمی خواهد بود که در افق جنوب غربی با نور نافذش منتظر دیدار با چشمان شماست. این تصویر در یکی از شبهای شفاف پائیزی و در آسمان قزوین ثبت شده است.

نویسنده: سعید فرجادفر