ماه در تلاطم جوی

عکاس: علی ابراهیمی سراجی

شکار هلال اول ماه از دیرباز مورد توجه علاقه مندان مختلف اعم از مردم تا رصدگران بوده است. شکارچیان هلال همه ماهه با برنامه ریزی مستمر به رصدگاه های مختلف عازم می شوند تا هلال اول ماه را با جدالی سخت با شرایط جوی و حتی محیطی به دام اندازند. گاهی مواقع ابر و باد و مه و خورشید فلک دست به دست هم می دهند تا رصدگران نتوانند هلال ماه را شکار کنند. ولی مواقعی دیگر همه چیز دست در دست هم می دهد تا یک شکار بزرگ در تور رصدگران به دام افتد. هلال ربیع الاول ۱۴۳۸ ه.ق نیز از آن دست از هلال های باریک بود که فقط ۱.۲ درصد از آن روشن بود و سوژه مناسبی برای رصد با چشم غیرمسلح و عکاسی بود که در این عکس تلاطم جوی باعث تغییر شکل هلال ماه شده است که شکار این لحظات بسیار نادر است.
محل رصد در قلعه کرشاهی در جنوب کاشان