پادشاه زمستان

عکاس: محمدباقر میراسکندری

هیچ یک از علاقه مندان به رصد آسمان شب حاضر به از دست دادن آسمان زیبا و پر ستاره زمستان و صورت های فلکی زیبای زمستانی نیستند.صورت فلکی جبار از ابتدای شب در آسمان خودنمایی می کند. این صورت فلکی واقعاً به یک شکارچی شباهت دارد، به همین دلیل به آن شکارچی هم می گویند.صورت فلکی جبار شب های زیادی از سال یکی از زیباترین نما های آسمان شب است وجود چند سحابی معروف آسمان در آن ستارگان درخشان و شکل صورت فلکی یک ‌‌پیکره آسمانی زیبا ار ایجاد کرده است. اگر شانس رصد یک آسمان صاف و دور از آلودگی های نوری را داشته باشید با چشم غیر مسلح نیز می توانید سحابی زیبای جبار را مشاهده کنید. با پیدا کردن سه ستاره ای که در یک راستا قرار دارند(کمربند صورت فلکی جبار یا شکارچی) به راحتی میتوانید تعداد زیادی از صورت های فلکی دیگر را پیدا کنید. از جمله: سگ بزرگ (کلب اکبر)و ستاره پرنور آن شباهنگ یا شعرای یمانی، سگ کوچک (کلب اصغر) با ستاره معروفش شعرای شامی که با ستاره شانه جبار مثلث زمستانه را تشکیل می دهند.با امتداد کمربند جبار به سمت راست نیز به ستاره قرمز رنگی به نام الدبران از صورت فلکی گاو (ثور) می رسید کمی آن طرف تر خوشه پروین یا همان هفت خواهران یا ثریا در اشعار حافظ خودنمایی می کند که اگر با یک دوربین دوچشمی کوچک به آن نگاه کنید خواهید دید که نه ۷ بلکه هزاران خواهر در این خوشه ستاره ای افسانه ای زندگی می کنند! در قسمت بالای صورت فلکی جبار دو ستاره پرنور در همسایگی هم قرار دارند به نام های کاستور و پولوکوس از صورت فلکی دوپیکر (جوزا) و در قسمت پایین جبار صورت فلکی خرگوش را می توانید مشاهده کنید.