آب انبار کلار

عکاس: علیرضا آقایی میبدی

آب انبار کلار (میبد) در خارج از حصار قدیمی میبد و کنار مجموعه ای تاریخی ، مشتمل بر رباط شاه عباسی، چاپارخانه، یخچال و آب انبار ـ واقع شده و بر اساس کتیبه تاریخی آن در سال ۱۰۷۰ ﻫ . ق (دوره صفویه) ساخته شده. این آب انبار درست روبروی در ورودی کاروانسرا جای گرفته و توازن معماری زیبایی به ساباط و سردرگاه بخشیده. از ارتباط تنگاتنگ آب انبار و کاروانسرا پیداست که این بنا، در این مجموعه منزلگاهی، بسیار مهم و مورد نیاز کاروانیان بوده. ساخت آب انبار، بر اساس سنگ نوشته آن مربوط به قرن ۱۱ هجری قمری (۱۰۷۰) است و به روشنی همت معمار و هدف سازنده خیرخواه آن را برای بهره مندی رهگذران از آب گوارا، بیان می کند . از ویژگی های ساختاری آب انبار کلار، استفاده سنجیده معمار از موقعیت توپوگرافی زمین در ساختن مخزن و پلکانشه ؛ به گونه ای که خستگان راه، تنها با چند پله انگشت شمار به «پاشیر» آب انبار می رسیده اند .آب انبار کلار هنوز هم به عنوان یک منبع آب آشامیدنی قابل بهره برداری ست.