ملاقات روز با شب

عکاس: علیرضا صادقی

لحظاتی پیش از طلوع خورشید اگر به شرق نگاه کنیم شاهد پدیده ی فجر صادق خواهیم بود، ستاره ها کم کم در نور خورشید محو می شوند و این نوید بخش طلوع خورشید است. این عکس که در حاشیه ی دریاچه ی بزنگان تنها ابگیر طبیعی استان خراسان رضوی ثبت شده، انتظار درختچه ای را برای طلوع خورشید نشان می دهد.