سهیل در میان نخلستان

عکاس: علی آئین جمشید

در عرض های پایین جغرافیای ایران و در شب های زمستان میتوان ستاره سهیل را در افق جنوبی مشاهده کرد
ساعاتی از شب گذشته و کم کم شش ضلعی زمستانی به بالاترین ارتفاع خود در آسمان رسیده است, سکوتی سنگین و هوایی سرد بر نخلستان حاکم است ,سهیل در میان برگهای نخل ها خودنمایی می کند و در این میان تنها صدایی که شنیده می شود صدای شاتر دوربین عکاسی است که سکوت نخلستان را می شکند.

 

مشخصات عکس:

Canon600d

۲۵s

f3.5

Iso3200