نمایی از مرکز صورت فلکی قو

عکاس: بیژن مروج الاحکامی

در این تصویر ستاره غول پیکر گاما قو در صورت فلکی قو یا ماکیان (دجاجه)، سحابی نشری IC1318 در سوی چپ گاما-قو دو بال درخشانی را می‌بینید که با خطوط تیره‌ی غبار از هم جدا شده‌اند؛ آن‌ها را با نام IC1318 یا سحابی پروانه می‌شناسیم و خوشه باز NGC6910 دیده می شود. ستاره درخشان گاما قو در مرکز تصویر و NGC6910 در بالای مرکز تصویر قرار دارد. ستاره گاما قو در فاصله ۷۵۰ سال نوری از ما و سحابی IC1318 و NGC6910 در فاصله ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال نوری از ما هستند.