نمایی خیره کننده از آمریکای شمالی و سحابی پلیکان

عکاس: رضا حکیمی

در سمت چپ، سحابی نشری درخشان که با خطوط گرد و غبار تیره و مبهم مشخص می‌باشد به نظر شبیه ِ یک قاره است و نام معروف سحابی آمریکای شمالی را به منطقۀ نشریِ NGC 7000 داده اند.در سمت راست، درست در خارج از ساحل شرقی سحابی آمریکای شمالی، منطقۀ IC 5070 قرار دارد که بخاطر ظاهرش به سحابی پلیکان معروف است. این دو سحابی درخشان تقریبأ ۱۵۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارند و بخشی از منطقه بزرگ و پیچیدۀ تشکیل ستاره در نزدیکی سحابی معروف تر جبار را تشکیل می دهند. در این فاصله، این میدان دید ۶ درجه ای ۱۵۰ سال نوری وسعت دارد. این عکس کیهانی دقیق از تصاویر باند باریک استفاده می کند تا به جبهه های یونیزاسیون درخشان و درخشش قرمز گاز هیدروژن اتمی اشاره کند. این سحابی ها با دوربین های دوچشمی از یک مکان تاریک نیز دیده می شوند. برای رصد آنها به شمال شرقی ِ ستارۀ درخشان دنب در صورت فلکی قو نگاه کنید.

 

تصویر فوق ثبتی قابل تقدیر و فوق العاده از عکاس جوان و با تجربه آسمان شب آقای رضا حکیمی است که حاصل ۸٫۵ ساعت عکاسیست.لازم به ذکر است که عکاس برای ثبت این عکس از دوربین های مخصوص عکاسی آسمان شب موسوم به سی سی دی و یک لنز تله کانن و طول موجی ورای نور مرئی استفاده کرده که همین امر نشان از تخصص و علاقه و دقت بالا در کار دارد.