سحابی کالیفرنیا

عکاس: امیرحسین ابوالفتح | ویرایش: محمد رنجبران

سحابی کالیفرنیا ( NGC 1499) یک سحابی گسیلشی در صورت فلکی برساووش است که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. ریشه نام این سحابی، شباهت آن با ایالت کالیفرنیا است. سحابی کالیفرنیا حدوداً ۱۰۰۰ سال نوری تا زمین فاصله دارد و نخستین بار توسط ادوارد امرسون بارنارد و در سال ۱۸۸۴ کشف شد.

اما جالب است بدانید برای ایجاد این تصویر از پنج سری دیتا استفاده شده است. ابتدا با داده‌های کانال طول موج باریک h-alpha(قرمز) و OIII (آبی-سبز) یک تصویر ایجاد گردید که بتواند سحابی مورد نظر را با رنگ نزدیک به “رنگ طبیعی” آشکار کند. سپس برای آشکارسازی رنگ ستاره‌ها از ترکیب سه‌ کانال رنگی آبی قرمز و سبز استفاده گردیده و بر روی تصویر زمینه‌ی موج باریک قرار گرفته است.

Exif data:
(Data from @Amir H. Abolfath, (Amir.torgheh.ir
R G B 15۱۸۰ sec Ha 12۶۰۰ sec
OIII 10*600 sec
CCD camera STF8300M
Optic Vixen VSD100F3.8
Processed by Mohammad Ranjbaran
Stacking: deep sky stacker 4.1.1
Post processing: Adobe photoshop 14.0