هلال شامگاهی شوال ۱۴۴۰

عکاس: امیرحسین کاظمی

در ایران و کشورهای اسلامی، وقتی به ماه رمضان نزدیک می‌شویم، رویت هلال ماه داغترین موضوع جامعه می‌شود. غافل از آنکه ماه در شرایط خاص و عوامل محیطی و علمی ویژه‌ای قابل رویت رویت است. رویت هلال ماه‌ کار هر شخصی که به آسمان شب نگاه می‌کند نیست و باید در زمینه رویت هلال ماه تجربه کافی داشته باشد. امسال نیز ماه هلال شوال بسیار بحث برانگیز شد. هلال در شامگاه روز دوشنبه در ایران قابل رویت نبود و دلیل اصلی آن مدت زمان سن ماه، ارتفاع ماه و … بود. اما در روز سه شنبه ۱۴ خرداد هلال ماه با فاز مناسب در شامگاه و ابزارهای رصدی در روز رویت شد و این موضوع رویت هلال ماه خاتمه یافت.