جنگ گرانشی کهکشان های M81 و M82

عکاس: اکبر محبی

این نمای زیبا نشان دهنده یک جنگ گرانشی بین این دو کهکشان عظیم در چند میلیارد سال گذشته است. کهکشان بالا سمت راست کهکشان مارپیچی M81 و کهکشان پایینی تصویر کهکشان نامنظم M82 می‌باشد.
در هر مرحله صد میلیون ساله نیروی جاذبه هر کهکشان بطور چشمگیری بر دیگری تاثیر دارد. بطور مثال در آخرین مرحله این جنگ جاذبه M82 باعث ایجاد امواج چگال و ناهمواری در اطراف M81 شده که نتیجه آن افزایش غنای بازوهای مارپیچ کهکشان M81 گشته است. مسیه ۸۲ (کهکشان سیگار) در فاصله ۱۲ میلیون سال نوری به همراه کهکشان مسیه ۸۱ در صورت فلکی خرس بزرگ قرار‌ دارند. این دوکهکشان میزبان خوبی برای ابرنواخترها بوده اند و به همین دلیل سوژه مناسبی برای عکاس اعماق آسمان شب هستند. در اطراف این دو کهکشان مقادیر بسیار عظیمی از گاز میان کهکشانی قرار دارد که تنها در عکاس بلند مدت و با فیلترهای مخصوص قابل دیدن است.

Canon 6d (full spectrum) with canon 200mm f/2.8@f/3.5, iso 1600, 112×2 min total exposure