مسیه ۸۱

عکاس: خسرو جعفری زاده

ام ۸۱ یک کهکشان مارپیچی در صورت فلکی خرس بزرگ است که نزدیک ۱۲ میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. ام ۸۱ به خاطر مکانش در آسمان و هسته ی فعالی که دارد، سوژه ای جذاب برای ستاره شناسان است.
قدر پایین این کهکشان و گستره ی آن در آسمان شب، ام ۸۱ را به یکی از اعضای محبوب فهرست مسیه برای آماتور ها هم تبدیل می کند .