سحابی سر جادوگر

عکاس : رضا حکیمی

آی‌سی۲۱۱۸ یک سحابی بازتابی در نزدیکی ستاره ابر غول رجل‌الجبار است که در صورت فلکی شکارچی قرار دارد و فاصله‌اش تا زمین برابر ۱۰۰۰سال نوری است.
ستاره شناسان می‌گویند که ابرهای موج مانند این سحابی، که مکانی برای زایش ستارگان هستند، توسط ستارگان عظیم روشن می‌شوند.
در اخترشناسی، سحابی بازتابی (reflection nebulae) به ابر میان‌سیاره‌ای گفته می‌شود که نور ستاره یا ستارگان نزدیک خود را منعکس می‌کند. نور اگر به‌اندازه‌ای نباشد که بتواند اتم‌های سحابی را یونیزه کند و فقط از طریق پراکندگی بازتاب کند، سحابی بازتابی است اما درصورتی‌که بتواند یونیزه کند به آن سحابی گسیلشی می‌گویند. پراکندگی معمولاً باعث می‌شود که سحابی‌های بازتابی به رنگ آبی دیده شوند.
نزدیک ۵۰۰سحابی بازتابی تاکنون شناخته‌شده‌اند. معروف‌ترین آن‌ها شامل سحابی موجود در خوشه پروین، سحابی سه‌تکه و آی‌سی۲۱۱۸ هستند. همچنین این سحابی‌ها می‌توانند مکانی برای زایش ستارگان باشند.