مسیه ۸۱

عکاس: حمید ناصری

یکی از درخشان ترین کهکشان ها در آسمان ِ سیاره زمین مسیه ۸۱ بزرگ و زیبا می باشد که هم اندازه با کهکشان راه شیری است. این کهکشان مارپیچی بزرگ که M81 نیز نامیده می‌شود در سمت صورت فلکی شمالی دب اکبر قرار دارد. مسیه ۸۱ یک کهکشان مارپیچی در فاصله ۱۲ میلیون سال نوری از ما است. مسیه ۸۱ به خاطر مکان قرارگیری خاصی در آسمان و هستهٔ فعالی که دارد، سوژه‌ای جذاب برای ستاره شناسان و عکاسان اعماق آسمان شب است. قدر پایین این کهکشان و گسترهٔ آن در آسمان شب، آن را به یکی از اعضای محبوب فهرست مسیه برای آماتورها هم تبدیل می‌کند.