نمایی نزدیک از سحابی مرداب

عکاس : مجید الهی

شب های گرم تابستان فرصت مناسبی برای سفر به قلب راه شیری است. جایی در میان صورت های فلکی عقرب و قوس با اجرام غیرستاره ای چشم نواز. در سال ۱۶۸۰ جان فلام برای اولین بار سحابی نشری مرداب را کشف کرد و آن را “یک سحابی در امتداد کمان دار” نامید. اما بعد ها زمانی که شارل مسیه آن را در فهرست خود اضافه کرد با نام اختصاری M8 مشهور شد. منظره M8 در یک شب صاف و تاریک حتی با چشم برهنه نیز بسیار زیبا است. لکه‌ای غبار آلود و کمی کشیده نزدیک به ستاره μ صورت فلکی قوس یا کمان دار است. هر چند که فاصله سحابی مرداب با ما در حدود ۴۱۰۰ سال نوری است، اما با درخشش ظاهری حدود ۶ نمایش زیبایی در میان کهکشان راه شیری رقم زده است. این سحابی به علت یونیزه شدن ستارگان داغ تابش دوباره داشته و در نور مرئی هم دیده می شود و رنگ های بسیار زیبا و خارق العاده ای را به نمایش می گذارد. رنگ سرخ آن حاصل درخشش هیدروژن و رنگ آبی بسیار زیبای آن حاصل بازتابش نور ستارگان است.

نویسنده : سارا توده زارع