خوشه باز NGC7789

تصویر از : شهریار داوودیان

در فاصله‌ی ۸۰۰۰ سال نوری از خورشید، در بین ستاره‌های صورت فلکی ذات الکرسی و در نوار کهکشان راه شیری، خوشه بازی به نام NGC7789 قرار دارد که می‌توان آن را با کوچکترین ابزار رصدی نیز مشاهده کرد. ستاره‌های این خوشه باز بیشتر جوان هستند و مدت زیادی ( در حدود چند میلیون سال ) از عمر آنها نمی‌گزرد.

تصویر آینده : پنهان شدن ستاره در پشت ماه قرمز!