آرامش در آسمان شهر تهران

عکاس : محمد جواد فهیمی

در میان هیاهوی ابر شهرهای صنعتی مانند تهران، در زمانی که آسمان رنگ زیبا و طبیعی خود را به نورهای مصنوعی زمینی باخته است. هنوز هم ستارگان و سیارات نورانی را میتوان به ندرت در آسمان رصد کرد. حتی گاهی برخی پدیده های رصدی که برای ستاره شناسان و عکاسان عاشق آسمان شب جذاب هستند را می توان به نظاره نشست. یکی از این پدیده ها، مقارنه است که سوژه بسیار جذابی برای عکاسان آسمان شب است. این پدیده در حقیقت قرار گرفتن دو جسم سماوی در راستای یکدیگر است، به نحوی که از دید ناظر زمین به نظر در کنار هم می آید. که در تصویر مقارنه هلال ماه، ستاره الدبران و سیاره زهره که پر نورترین سیاره در آسمان است را مشاهده می کنید. در کنار این اجتماع بی نظیر صورت فلکی شکارچی را میبینید که معروف ترین صورت فلکی در زمین است که هم در نیمکره شمالی و جنوبی هم دیده می شود. اما در گوشه چپ بالا یکی از پر نورترین ستارگان آسمان خود نمایی میکند به نام Sirius یا شباهنگ که با فاصله ۸.۶ سال نوری نزدیک ترین ستاره به زمین محسوب میشود. جرم این ستاره ۲.۴ برابر خورشید ستاره سوزان منظومه ما است. و قدر ظاهری آن نیز ۱.۴۷ است. این ستاره در صورت فلکی سگ بزرگ قرار دارد از این رو به آن در انگلیسی Dog Star نیز گفته میشود.