شهاب ربعی

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

ربعی نام صورت‌فلکی است که امروزه جایی در نقشه‌های ستاره‌شناسی ندارد، اما در گذشته مکان آن در بین صورت‌فلکی گاوچران ( عواء ) و اژدها قرار داشته است. این صورت‌فلکی دارای یکی از بارش‌های معروف سال است که در روز ۱۴ دیماه به اوج فعالیت می‌رسد و در این زمان با تعداد شهاب متغییر بین ۶۰ الی ۲۰۰ شهاب در ساعت خواهد داشت. یکی از نکات جالب توجه درباره این بارش این است که ذرات باقی مانده همانند شهاب های جوزایی بقایای سیارک EH1 2003 هستند.ستاره شناسان معتقدند که این سیارک احتمالا” هسته سرد شده وبی جان دنباله دار C/1490 Y1 است که ستاره‌شناسان چینی ژاپنی وکره ای حدود ۵۰۰ سال پیش آنرا رصد کرده اند. تصویر امروز نمایی از یکی از شهابهای بارش ربعی است که در منطقه شهر دامقان ( استان سمنان ) به ثبت رسیده است.

تصویر آینده : همنشینی ماه و سیارات