نظار‌گر هلال

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

هلال ماه همیشه جذاب و دیدنی بوده است، بخصوص در روزهای دوم تا هفتم. همانطور که می‌دانید همیشه یک روی ماه به سوی زمین است و دلیل این موضوع در یک جمله‌ی بسیار ساده، اما پر مفهوم خلاصه می‌شود : دوره‌ی گردش ماه به دور زمین، برابر است با دوره‌ی گردش ماه به دور خودش. ماه از نظر تناسب به نسبت سیاره‌ی مادر بزرگ است. تناسب ماه و زمین ۱ به ۳ است، یعنی ماه ۱/۳ ( یک سوم ) زمین است. اگر توجه کرده باشید، بخش تاریک ماه نیز در روزهای اول تا هفتنم، کمی دیده می‌شود ( در روزهای اول بسیار بیشتر ) که به آن زمین تاب می‌گویند. این رخداد در اثر بازتاب نور خورشید از سوی جو زمین به سمت ماه است.

تصویر آینده ۳۶۰ درجه بر فراز مرنجاب